Fót, Római katolikus templom"A Károlyi család XIX. század elején Károlyi Istvánnak vásárolta a fóti birtokot. Két nevezetes épület emlékeztet minket a grófi családra: az egyik a Római katolikus templom, a másik a többször átépített, végső formájában összhatású kastély, ahonnan a gazdálkodást irányították. 
1845-ben gróf Károlyi István olyan templomot kívánt építtetni, amely egyben családi temetkezőhelyül is szolgál. A tervek elkészítése Ybl Miklóst kérte fel - s bár a szabadságharc és a gróf raboskodásának idején szünetelt az építkezés-, 1855-re elkészült."

"Ma a Vigadó mellett ez a magyar romantika legjelentősebb alkotása. Valójában nem is egy, hanem két, egymás fölé épített templomból áll a négytornyos, háromhajós, monumentális építmény. A homlokzaton a Szeplőtlen Szűz 3 méter magas szobra látható.""Belépve elénk tárul a bazilikára jellemző térkialakítás és gazdag ornamentika lenyűgöző látványa. A templom három hajója közül a középső mennyezete kazettás, aranyozott gerendázattal készült. A két oldalhajó egy-egy mellékoltárhoz vezet, a bal oldali oltárkép a sárkánnyal viaskodó Szent Györgyöt, 
a jobb oldali Szent Franciskát ábrázolja."
"Ez utóbbin a hagyomány szerint gróf Károlyi Istvánt és családját örökítette meg a festő, Karl Blaas. A középhajóból márványlépcső vezet fel a szentélybe, melynek boltozatát és oldalait freskók díszítik. A főoltár képe a Szeplőtlen Szűz Máriát ábrázolja."
"Lent, az altemplomban található Károlyi István és családtagjainak sírhelye. Gaetano Bianchini egyedülálló márványberakásos intarziája díszíti a sírkápolna szentélyében állo fekete márványoltárt; ez a templom művészileg legértékesebb alkotása."
"A jobboldali torony alatt lévő kápolnában van Szent Lucentius vétranú ereklyéje, egyházi tekintetben a templomnak ez a legnagyobb kincse. A vértanú földi maradványait IX. Pius pápa ajándékozta a templomnak; személyesen ismerték egymást Károlyi István gróffal, s a pápa ezzel a ereklyével jutalmazta a hitért és a művészetekért egyaránt nagy áldozatokat hozó grófot. Nem tudjuk, hogy valójában mekkora is volt ez az áldozat, mivel Károlyi István - bőkezűségét nem fitoktatva - minden számlát megsemmisített, amely az építkezés és a külföldi mesterek megfizetését igazolta." 
Forrás: http://www.fotromkat.hu/index.php?p=templom

Képeim :

Szent István Egyetem , Gödöllő Szent István Egyetem (SZIE)


                                      

                        Kálmán herceg szobra


"Árpád-házi Kálmán herceg szobrát 1931. szeptember 27-én állították fel a premontrei rendház (jelenleg a Szent István Egyetem főépülete) előtt. A bronzból készült lovas szobor Róna József alkotása. Kálmán herceget (1208-1241) apja, II. András hatéves korában tette meg Halics királyának. S bár a belső felkelések miatt el kellett menekülnie innen, királyi címét élete végéig viselte. Kárpótlásul a szepességi grófságot kapta apjától. Így került kapcsolatba a jászói monostorukat építő premontrei szerzetesekkel. Az építkezést birtok- és pénzadományokkal segítette. 1226-ban Kálmán herceget horvát bánná nevezték ki. A muhi csatába horvátországi csapatai élén vonult a tatárok ellen. Az ott szerzett sérüléseibe halt bele 1241-ben. A gödöllői intézet létrehozása részben a Kálmán hercegtől kapott birtokok jövedelméből vált lehetségessé. Erre emlékezve állítottak neki szobrot a premontreiek; a szobor talapzatának két oldalán a muhi csatában elesett Ugrin kalocsai érsek és Montreáli Jakab, templomos lovagrendi nagymester portréját is megörökítve." Forrás: Gödöllői Kalauz, Gödöllő, 1995. Írta és szerkesztette: Faludi Ildikó)

"A főépület magja az egykori premontrei gimnázium (gimnázium, rendház és kollégium) tagolt tömegű, négyszög alaprajzú, belső, parkosított udvart magába foglaló, reprezentatív nyugati főhomlokzatú, oldalanként eltérő homlokzatokkal képzett, három- és négyszintes épülete Kertész K. Róbert és Sváb Gyula tervei alapján készült, 1923-29 között neobarokk stílusban.
Az eredeti, neobarokk épülethez a 20. században épített egyetemi épületek csatlakoznak."A belső udvarban


Belső terek:
Az egykori iskola története:
(forrás: http://www.prem.hu/adatok/iskolatortenet.html)
"A Premontreiek Trianon után megszüntetett kassai, rozsnyói és nagyváradi gimnázium anyaországba telepített szerzetes tanárai foglalkoztatására hamarosan sikerült dr. Takács Menyhért jászóvári prépost-prelátusnak Gödöllőn premontrei oktatási intézetet létrehoznia. A magyar állam az akkori kultuszminiszter, Klebelsberg Kunó hathatós közreműködése révén 1923-ban a gödöllői Fácános erdőt, a koronauradalom csaknem 90 holdját átengedte a Rendnek az elcsatolt területek nagy hagyományú iskolái tevékenységének folytatására. Még abban az évben megtörtént egy nagyszerű természeti környezetben tervezett nevelőintézet több lépcsős építésének ünnepélyes alapkőletétele.

A Jászóvári Premontrei Kanonokrend Gödöllői Reálgimnáziumának az első tanévben 2-2 első és második osztálya indult. A 180 diákot hat szerzetes és két világi tanár tanítja. A bennlakó vidéki tanulóknak helyet adó 200 személyes konviktus, a Szent Norbert Nevelőintézet 1925 szeptemberében nyílik. 

Az épületegyüttes harmadik részlege, a rendház az 1927-28. tanévben készült el. Homlokzata előtt kap helyet 1931-ben Róna József alkotása, Kálmán herceg lovas szobra. A mohi ütközet tragikus sorsú hőse, IV. Béla testvéröccse aki a premontreiek hazai munkálkodásának bőkezű segítője volt. 

Nagy érdeklődés kíséretében kezdődött 1938-ban a tantárgyak egy részét francia nyelven oktatva, francia tanárok által irányított társalgással a gimnázium francia tagozatának működése. A következő tanévtől "A Jászóvári Premontrei Kanonokrend Gödöllői Szent Norbert Gimnáziuma" lett az iskola neve.

1944 őszén is csak a hivatalos kezdési időpont után indul a tanítás, és a hadműveletek közeledése miatt csupán október 29-ig tart. Állandó fenyegetést jelentettek ekkor már a bombatámadások, melyek következtében kétszer találat is éri az épületet. A szovjet csapatok decemberi bevonulását követően a szerzetesrend tagjai Máriabesnyőn, a Salvator- nővérek kolostorában kapnak elhelyezést.


Második újraindulás

Amikor a közbiztonság 1945 tavaszán lehetővé tette, szükségmegoldásokkal ugyan, de hamarosan folytatódott az erősen sűrített tanévi munka. A gödöllői premontrei gimnázium történetében ez a második újraindulás. 

Ehhez képest már javuló körülmények között indult az 1945/46-os év. A szovjet katonai vezetés átadja eredeti tulajdonosának a rendházat, ahol az oktatási célokra átalakított helyiségekben folytatódhatott a tanítás. A tanulók bennlakására továbbra sincs lehetőség. A francia tagozat és a konviktorok csak az 1946-47. tanév kezdetekor jöhetnek vissza Gödöllőre. Ekkorra ugyanis a visszakapott egész épületegyüttes - jórészt a tanulók közreműködésével - olyan használható állapotba került, hogy az oktatás körülményei közelítettek a háború előtti viszonyokhoz. 


A következő iskolaév nagyrészt a vihar előtti csend jegyében telt el. A megalakult diákönkormányzat, a tanulók könyvtárfejlesztő gyűjtőakciói, a nagyszabású farsangi bál, az 1848-as szabadságharc centenáriuma, de a mindennapi tanulás megszokott rendje is a normális iskolai életet példázta - a tanév befejezése azonban a premontrei gimnázium tevékenységének végét is jelentette egyben. 1948 júniusának közepén, a 24. tanév érettségi vizsgái alatt - a többi egyházi iskolával együtt - a gödöllői gimnáziumot is államosították. Amikor pedig nem sokkal ezután a szerzetesrendeket is feloszlatták, és az egész intézményt a felsőfokú agrárképzés céljára vették igénybe, a premontrei gimnázium harmadszori indítását csak kivételes hit birtokában remélhette bárki is.

Több mint 40 év múlva azonban, 1989-ben a szerzetesrendek újból engedélyezett működését követően Fényi Ottó, egykori premontrei tanár elnökletével megalakult a Gödöllői Öregdiákok Egyesülete. Ennek fiatalosan lelkes vezetősége az itthoni és külföldi öregdiákok kívánságára szorgalmazni kezdte az egyházi gimnázium újraszervezését. " Új épületben 2000-ben érettségizett az első osztály.


Képeim :

Turracher HöheKarintia és Stájerország tartományi határán 1763 méterrel a tengerszint felett, sajátos kicsiny meseszép alpesi világgal találkozhatunk.A Turracher Höhe három tengerszemmel (Turracher See, Grünsee és Schwarzsee), Ausztria legnagyobb egybefüggő cirbolyafenyő erdejével és az őt körülölelő lágy, ám mégis impozáns nockbergi lankákkal várja a kirándulókat.
 A cirbolya, a tűlevelűeknek egy különös és ritka képviselője. Élettere a magaslatokhoz és az erdős övezet határához van kötve. A cirbolyafenyő rendkívül erős, robusztus fenyőfajta, ami nagyon jól bírja a hideget. Lassan nő, és akár 1000 évig is élhet. 


 Turracher Höhe-n 

2.205 m tengerszint feletti magasságban a Kornock csúcsról panoráma-kilátás nyílik a Nockberge hegyek felé, jó időben pedig egészen a Karawanken hegyekig és a Júliai Alpok felé délen, a Hohe Tauern hegység felé nyugaton és a Dachstein hegytömb felé északon. 
A hegyre vezető  meredek, csúszós szakaszokkal tarkított ösvényen nem könnyű a haladás, de elhihetik, megéri!

"Egyedülálló élményt nyújt az alpesi hullámvasút, a Nocky Flitzer, télen-nyáron, kicsi és nagy száguldók élvezhetik a pálya élményeit – akár 1600 méter hosszan. A bátrak, a hegyről lefelé vezető utat  már száguldozva tehetik meg .

A családi élményvilágot jelentő Nocky’s AlmZeit a Panoramabahn hegyi állomásánál, meghívja a gyermekeket és szüleiket, hogy együtt a "Nocky-Nyuszival", örömteljes pillanatokat éljenek át a hegyen. Itt a természetes környezetben kialakított parkban,  jólesik  a pihenés, és a játékok még a felnőtteket is lefoglalják .

Az AlmZeit körút mentén izgalmas játékállomások várják a látogatókat. A felfedezőút hét, a Turracher Höhe sajátosságával összhangban külön tervezett, játékélményt foglal magába.


Legyen a játék neve kúszás-mászás, vagy időeltolás az Égi mutatón (Himmelszeiger), zenélés a Hangkerítésen (Klangzaun), sebességmérés az Időteremben (Zeitraum), turkálás és felfedezés a HosszanElidőzés (LangeWeile) homokozóban, vagy felfedezések a páratlan Időfolyó (Zeitfluss) vízi-játszótéren, a Nocky's Almzeit jelmondata változatlanul. "Célunk a móka - a móka az időt feloldja".


A kiadós túra után, kellemes környezetben, udvarias kiszolgálással fogadtak minket a Spotzl Hütte-ben.


A 3-tó-körüli túra - egy könnyű, jeltáblával kitűnően megjelölt vándor-körút (kb. 2 óra, 7,2 km), amely a Turacher Höhe legszebb helyeihez vezeti el önt és amely nem csak az érzések útja, hanem egyben tanösvény is. Ez alkalommal a Grünsee  partján sétáltunk.

Forrásaim, információk: 

http://hetedhetorszag.hu/ausztria/index.php/fooldal/reszletek/1308

http://www.turracherhoehe.at/hu/nyar/valtozatos-elmeny-hegyekben
Képeim :