Gombamúzeum, Terény


"Furcsa kis növény a gomba
Itt-ott nő és nem egy sorban.
Az egyik, jajj, csupa méreg
A másik meg finom étek.
Az egyiknek kalapja van,
A másiknak kucsmája van
A fejfedőt le nem veszik
Egymást bizony nem köszöntik."
( mondóka)
"Minden, ami gomba: metszeteken, festményen, grafikán, bélyegen,

könyvben, tárgyakon, edényeken és amit még el lehet képzelni!" 

A múzeumot Cserje Zsuzsa (színésznő, színházi kritikus, dramaturg, 

rendező) hozta létre.Magángyűjteményében, sok-sok érdekességgel találkozhatunk. 

Láthatunk itt képeslapokat, kisplasztikákat, fafaragványokat , 

kézimunkákat, gyerekjátékot, kis manókat, 

felsorolni lehetetlen , mennyi apró kincs lapul a kis házban. 

Aki szereti a gombát, és persze, nem csak megenni, az látogasson el 

Terénybe, ahol megtekintheti a múzeumot!

Terény, Petőfi utca 13 

Szilágyi Attiláné 06 20 2055856

A telefonszám, a kapun is ki van függesztve, ha oda érnek telefonáljanak

és már tapasztalat, hogy nagyon kedves fogadtatásban, 

idegenvezetésben lesz 

részük!
Gomba a kézimunkákon 
Mesekönyvben

"Ez a gomba, de megnőtt!
Hordom majd, mint esernyőt!
Künn az esőn nem ázok,
gombám alá beállok.
Vígan nézem az esőt,
hordok gomba-esernyőt!"
(mondóka)Szalai Borbála: A kalap


Kis kalap, nagy kalap 
az erdőben sok akad. 
Bokor alatt, fa alatt, 
itt is, ott is van kalap.


Megtudtam, kik azok, 
kik hordják a kalapot. 
Köszöntem egy jó nagyot: 
"Adjon isten jó napot!" 


Nem feleltek amazok, 
nem emeltek kalapot, 
mert nekik a fa alatt 
fejükhöz nőtt a kalap!... 


Mondd meg nekem, ha tudod, 
Kik hordták a kalapot?


Csanádi Imre: Keresgélő


Megyek, megyek,
mendegélek, 
kerek erdőn 
keresgélek: 
vackort, 
vadrózsát 
virágszagú szamócát, 
nagykalapos gombát,
de nem a bolondját!képeim:


Megközelítés: