SárvárSárvár mai területén az ősidőktől kezdve, minden történelmi korszakból találtak emlékeket. A legkorábbi, a földet művelő agyagedényt készítő nép nyomai. A kelták korából és a római birodalomból is maradtak emlékek. A honfoglalás idején, Sárvár területén, vízölelte földvár állt. A ma látható várnak alapja egy XIII-XIV. század fordulóján épült, kora gótikus torony, vélhetően lakótorony volt,  a hozzá csatlakozó várfallal és melléképületekkel. A vár folyamatosan változott. A XVII. században a középkori épületrészeket elbontották, és a XVIII. századra megépült a ma is látható várkastély.

Díszterem

Sárvár történelmének legfényesebb időszaka a XVI. századra tehető, amikor Nádasdy Tamás Kanizsay Orsolyával kötött házassága nyomán a vár ura lett.  A kimagasló műveltségű főúr a korabeli Magyarország egyik szellemi fellegvárává tette. A magyar nyelvű magyarországi nyomtatott könyv szülőhelyévé vált. 1534-ben érkezett Nádasdy udvarába Sylvester János két műve kéziratával. Nádasdy tanítóként alkalmazta az általa alapított iskolában, és nyomdát hozott létre Sylvester műveinek megjelentetésére.  A Sárvár-Újszigeti nyomdában készült el 1539-ben Sylvester Grammatica Hungarolatina című latin nyelvű, de magyar grammatikai szakkifejezéseket is tartalmazó nyelvtankönyve. Sylvester János fő műve, az Új Testamentum fordítása, 1541-ben jelent meg.
A históriás énekek legnevesebb képviselője Tinódi Lantos Sebestyén 1556-ban Sárvárott hunyt el.A XVI században sárvári diák volt Méliusz Juhász Péter, és itt tanult Bornemissza Péter, Zrínyi Miklós nevelője, a Magyar Elektra szerzője.  Nádasdy Ferenc méltó örököse lett édesapjának.  Ő volt a ”fekete bég”, akinek kardját és seregét rettegte a török, „ vitézi oskolává” tette sárvári udvarát.
II. Nádasdy Ferenc környezetében élt Magyari István, udvari prédikátorként. Fő műve: Az országokban való soc romlásoknac okairól (1602). A sárvári iskolában 1884-ben tanított fél esztendeig Gárdonyi Géza.
A néhai várárok területén ma hatalmas park várja a látogatókat.
 A várban a történeti kiállítás a vár, a város, a Nádasdy- birtok történetét mutatja be. Az iparművészeti gyűjteményben meisseni, bécsi, sevres-i, berlini, herendi, koppenhágai porcelánokat láthatunk.
A történeti gyűjtemény legjelentősebb része a huszárgyűjtemény, melyet a Nádasdy huszárezred emléktárgyaiból és az egykori huszárok ajándékaiból állítottak össze. Egyenruhákat, fegyvereket, festményeket, fényképeket és még sok apró emléktárgyat  találunk.

 A nyomdászat történetét bemutató kiállítás a Nádasdy birtokok nyomdáinak 16-17. századi történetét tekinti át eredeti és faximile kiadványokkal, valamint egy korabeli nyomdagép rekonstrukciójával. A vitrinekben régi nyitott könyvek, bizony meglepetést okoznak, ha beleolvasunk.

A díszterem és a szobák freskói csodálatosan szépek, a freskók felújítása másfél évig tartott. A toronyszoba mennyezetét, falait is freskók takarják.


toronyszoba freskói


Díszterem, szobák „A kastély secco és freskó technikával készült mennyezeti csataképsorozata a hazai 
barokk művészet legnagyobb szabású monumentális történeti falképsorozata, s mint ilyen ez az egy maradt meg. A képeket Hans Rudolf Miller festette 1653-ban, s nagyrészt II. Nádasdy Ferencnek a "fekete bég"-nek törökellenes csatáit ábrázolják. 
A díszterem oldalfalain a szintén bécsi származású, de Sopronban letelepedett Dorffmaister Istvánnak jó száz évvel későbbi 1769-ben vegyes technikával (olaj és al fresco-al secco) készül ótestamentumi jeleneteket ábrázoló művei láthatóak. „
képek a városból

Forrás:
http://www.savariamuseum.hu/sarvar/hIntezmeny.php

Nádasdy Ferenc Múzeum
Nyitva: kedd - vasárnap 9-17 h (pénztárzárás 16:30)
Zárva: hétfő
Belépőjegy: 800 Ft
Diák - nyugdíjas: 400 Ft
Család (2 felnőtt és 2 gyerek):: 1600 Ft

Csoportos belépőjegy:
Csoport jegy (felnőtt 10 főtől) 660 Ft
Csoport (nyugdíjas 10 főtől) 350 Ft
Csoport (diák 15 főtől) 350 Ft

Díjtalan:
6 év alatti gyermek
70 év feletti nyugdíjas
pedagógus, közgyűjteményi és közművelődési dolgozók
diákigazolvánnyal rendelkező tanulók, hallgatók minden hónap első szombatján
fogyatékkal élő és egy fő kísérője 

Tárlatvezetés
Magyar: 4000,-
Idegen nyelvű (német, angol): 6000 Ft

Fotójegy: 400 Ft
Videojegy: 1500 Ft

Térkép:

Nagyobb térképre váltás

Ruszt / Rust
Ruszt, egy csodálatosan szép városka a Fertő tó partján, Ausztria legkisebb városa.  Az óváros csodás épületei, templomok, kávézók, éttermek várják a kirándulókat. Utcáin barangolva, a kapualjak kis üzleteket, apró látnivalókat rejtenek. Szinte minden épület műemlékvédelem alatt áll.” 


"A polgárházak, melyek a 16. és 19. század között épültek reneszánsz, barokk stílusban vagy historizáló homlokzattal, szép ablakkeretekkel és kapuzatokkal, erkélyekkel, címeres és stukkódíszítéssel igazi ékszerdobozzá teszik a belvárost. „
A települést „1317-ben Ceel néven említik először, német neve 1393-ban bukkan fel. 1529-ben és 1532-ben a török elpusztította. Városfalai 1612 és 1614 között épültek. 1681-ben szabad királyi város lett. 17. századi városképe a mai napig fennmaradt”

„ Műemlékeinek példás védelméért, a település 17. századi képének megőrzéséért az Európa Tanács díját is elnyerte. Rust a legismertebb bortermelő hely és a legfontosabb idegenforgalmi központ Burgenlandban, egyben a gólyák városa is. A nemes madarak március végén érkeznek, és szinte minden óvárosi kéményt elfoglalnak. Rust címerállatai természetesen különleges védelmet élveznek.”

Ruszt legértékesebb, legrégibb műemléke a Halásztemplom, eredetileg a város katolikus plébániatemploma volt. Első írásos emléke 1493-ból való. Látogatásunk alkalmával egy rövid magyar nyelvű tájékoztatót kaptunk. A templomba a belépő 1 euró, fényképezni sajnos nem lehet.

„ A Halásztemplom művészet-, és kultúrtörténeti szempontból Ruszt legértékesebb épülete. Egy legenda mesél Mária magyar királynőről –IV. Béla feleségéről, akit a mongolok elől menekülve, fertői halászok mentettek meg. Hálából adományozta a Szent-Miklós- beneficiumot, amihez a mai Halász-templom részét képező Mária-kápolna is tartozott.
 Itt található egy kőből faragott pieta a XIV. századból és egy meglehetősen sajátosan faragott Madonna 1446-ból.
1400 körül a románkori apszist lerombolták, a keleti oldalon megépítették a gótikus Pankrátius kápolnát, fallal vették körül és erődtemplommá alakították. A XVI. század elején a Pankratikus és Mária kápolnát egy későgót kereszthajóval templommá egyesítették. A templom tornya, több rombolást elszenvedve 1879-ben összeomlott, és egy egyszerű kapuzattal lett helyettesítve. Burgenland határain túl a Halász templom csak az 50-es években vált ismertté, amikor a restaurálás közben csodálatos középkori freskók kerültek napvilágra.
 Érdekességek:
 A Pankratius kápolnában gótikus üvegfestés és burkolati kövek maradványait találták.
A bolthajtásokban kerek nyílásokat láthatunk, amelyek beépített öblös agyagkorsókhoz un. hangerősítő edényekhez tartoznak. Ez az akusztikai berendezések legegyszerűbb formája, ami arra utal, hogy már 600 évvel ezelőtt is tudták az emberek, hogyan lehet jó hanghatást kialakítani. A templom művészeti szempontból legértékesebb oltára, a Három Szent Oltára.
A kereszthajóban egy de Lavende prelátus által adományozott barokk Angyali üdvözlet oltárt láthatunk. A karzaton 1705-ből származó orgona áll, ez Burgenland legrégebbi egyházi hangszere. A templomot nem alakítgatták át, valószínűleg azért, mert régóta mellékes templomként szerepelt. Manapság már csak muzeális és kulturális célokat szolgál.”


Szentháromság-plébániatemplom

„Az egyszerű külsejű kora barokk templomépület a Haydngasse és a Kirchengasse torkolatában lévő kis téren áll. 1647 és 1651 között egy zürichi kőművesmester, Ulrich Mayer irányításával épült az evangélikus gyülekezet számára. A belső álperspektivikus díszítőfestését soproni, az orgonát győri mester alkotta a 18. század legvégén. A jobb oldali mellékoltár képén Szent István ajánlja fel a magyar koronát Szűz Máriának.”

Evangélikus templom

A tervek a soproni Neumayer Lőrinctől valók. A munkát 1784-ben kezdték, és 75-ben már állt a klasszicista stílusú épület, tornya 1896-ban a millenáris ünnepségre készült el. A mellette álló paplakban őrzik azt a könyvtárat, melyet Hajnóczy Károly lelkész a 18. század végén alapított.

Látogatásunk idején tartották iparművészeti és kézműves vásárt.Forrás:


képeslapok:
Saját fotók, digitális scrapbook elemek:
beszterigolya, Jerry Jones, Manuela Zimmermann,


Nagyobb térképre váltás