Máriafalva, Mariasdorf
Utazásaink során nem baj, ha egy kicsit letérünk az előre eltervezett utakról, kicsit eltévedünk, barangolunk. A kicsiny falvak apró gyöngyszemeket rejtenek, így van ez Máriafalván is. A kis dombon egy csodaszép templom emelkedik az ég felé, csipkés gazdagon díszített tornyaival megállásra késztetik az átutazót. Nyitott kapuk várják az idetévedő turistákat, kik az égnek meredve csodálják az elmúlt évszázadok alkotásait.


A régóta lakott település neve többször is változott. A környék 1392-ben a Kanizsai család birtokában szerepelt. A középkor óta lakosai német anyanyelvűek. A templom építéséről nem maradtak fenn írásos dokumentumok. Feltételezhető, hogy  Kanizsay János , miután a Borostyánkői uradalom birtokosa lett, elrendelte nagyobb plébánia építését. Az 1491-es Pozsonyi béke értelmében osztrák kézen maradt. Később  több birtokváltás után a Battyhány Ádám vásárolta meg az uradalmat 1644-ben. Így megteremtették annak feltételét, hogy az uradalom ismét Magyarországhoz tartozzon. 


A templom többször átépült.  A késő gótikus stílusban épült templomot a Battyhány család barokk stílusban építette át. 1903-ra Baumgartner Alajos plébános, Steindl Imre  a magyar parlament építőmesterének irányítása alatt a templomot neogót stílusban állította helyre. A Szentélyt túlságosan alacsony dongaboltozat fedte. Ezt kibontották és csillaghálós szerkezetű boltozatot építettek be. A lépcsőtornyokat piramisszerűen leutó nyeregtető fedte. A restaurálás során a tornyokra kissé ívelt, a hajó fölé emelkedő piramissüveg került. A  déli bejárat kapuboltozatát gótikus elemekkel díszítették. A nyugati boltozaton elkészült az erkély, felette Mária szobor baldachinnal, az oromzat és a portál gótikus motívumokat utánzó kőfaragással. Eredeti szépségében maradt a csúcsíves kapu a timpanonnal, egy teljesen kinyílt rózsa négy szirommal, fatörzsből szertenyíló ágakkal, valamint két címerpajzs, mely oroszlánt és egy egyszarvút ábrázol. A templom belseje neogót berendezést kapott. A főoltár, a szószék mellvédje, a keresztelő medence 1885-86-ban Pécsett készült a Zsolnay gyárban színes majolikából, ilyen együttesben csak itt láthatók.
Az ereklyetartóra emlékeztető főoltáron a középső toronyban trónuson ülő Szűz-anya látható a gyermek Jézussal, a két kisebb toronyban jobbra az Árpád-házi Szent Erzsébet, balra pedig Assisi Szent Ferenc látható. A szobrok kerámiából készültek.


A szószék domborművei Péter és Pál apostolokat és a négy evangélistát ábrázolják. A gazdag díszítésű hangfogót Bártfán faragták. A nyolcszögű, csavart lábazaton álló keresztelőkút értékes kovácsoltvas fedele Budapesten készült. A templomhajó Magyarország szentjeit ábrázoló üvegablakai Róth Miksa üvegfestő műhelyében készültek Budapesten.( Szent Imre, Szent Márton, Szent Margit, Szent Gellért, Szent István, Szent Adalbert) A mellékoltáron ismeretlen olasz festő műve látható. A templomot 1991-1995 között tatarozták utoljára. A templom rendkívüli értékeket rejt, fenntartásához adományokra szorulnak.

forrás: Gizella Vörös szerkesztette magyar nyelvű tájékoztató
/marisdorf.bernstein@bnet.at/

képeslap: digitalis srapbook elem beszteri
textúra: Jerry Jones

1 megjegyzés:

Névtelen írta...

https://www.facebook.com/napokemberekesemenyekunnepek/photos/a.1142162805797470.1073743864.649059828441106/1142162822464135/?type=3&theater