Pilisszántó, CsillagösvényPilisszántó "a  Dunántúli középhegység legmagasabb mészkőrögének a déli lejtőjén, a Pilis (757m) és Hosszú-hegy (485m) által övezett festői völgyben fekszik."A Pilis oldalából csodálatos panoráma tárul elénk."A Pilisi tájvédelmi körzet, ma a Duna-Ipoly Nemzeti Park részét képezi. Első okleveles említése Boldog Özsébnek az 1250-ben épített Szent Kereszt kolostor Santo mellett való építésekor jelentkezik. Feltételezhetően a régi temetőnkben, 1998-ban feltárt, B. Özséb idejéből származó falak ezt a kolostort azonosítják. Itt találták meg egy tereprendezés során 2000. szeptember 20.-án a rejtélyes Keresztes Követ. " 2002. augusztus 24.-én a katolikus templom mértani közepén beszakadt a padló, mely alatt 6 m. mély, 2 m. széles és magas folyosót ástak ki, melyet a benne talált régészeti leletek alapján, még a középkorban omlasztottak be és temettek el szándékosan. Ebbe a kiépített folyosóba van most elhelyezve a Keresztes Kő. A folyosók nem ismert rend szerint behálózzák a falut. A falu egykor három római út metszéspontjában állott, ami már az ókorban is fontosságát bizonyítja."
forrás: http://pilisszanto.hu/koezseguenk.html

A Pilis ember által megtépázott oldalában a  kőkitermelés hagyta nyomokat találjuk. A hely sokak szerint gyógyító energiákat sugároz. Itt  a sámánok  gyógyító csillagot állítottak. A szélvédett, napsütötte terület a gyógyulást keresők imahelyévé vált. Pilisszántó  egyre népszerűbb kiránduló és zarándok helye, a Makovecz Imre tervei alapján épült kőtemplom. 

A templomhoz  vezető ösvény mellett a mészégetők kútja, már csak emlék. 

"A Pilis hegyén épült, 2006. december 21.-én megszentelt Boldogasszony kápolnához, egy köves sétaút, a Csillagösvény vezet. Az ösvényen hét stáció, dicsőséges történelmünk emlékére és példázatára, az utókor okulására." A csodaszép faragású oszlopok történelmünkről mesélnek. Minden oszlopon egy versidézet olvashatunk. / A linkek a teljes költeményre utalnak,  ha kedvük van olvassanak bele!/

1.
.NIMRÓD „ hatalmas vadász vala az úr előtt… az ő birodalmának kezdete volt bábel, urunk, akkád és kálné a sineár földjén”
„vadat űzni feljövének hős fiai szép enéhnek hunor s magyar két dalia, két egytestvér ménrót fia.” Arany János 
2.
 „ Atilla bendegúz fia, a nagy nimród unokája”
„csillag esik föld reng : jött éve csudáknak! ihol én, ihol én pörölyje világnak!” arany jános/
Arany János: Isten kardja
        Részlet a Buda halála Kilencedik énekéből 
  http://www.szozat.org/showpage2756.htm


3.
ÁRPÁD „tisztességgel temették őt el egy kis folyónak a forrása felett, amely kőmederben folyik alá atilla király városába” anonimus „ nézz árpádra magyar, ki hazát állíta nemednek: nézd, s tiszteld képét álmos fejedelem fiának” 
vörösmarthy mihály 4.
     égi koronának választott királya szent istván 
 vászoly
 béla
  andrás 
levente


5.
    „csillagok közt fényességes csillag boldogasszony lovagja szűz máriának választott vitéze szent lászló”  „ mert nem volt az földi ember, egy azoktól, kik most élnek: feje fölött szűz alakja látszott ékes nőszemélynek: koronája nasugárból, oly tündöklő oly világos!- monda a nép: szent lászló és a szűz a boldogságos” Arany jános   http://www.math.bme.hu/~kissa/index2.xhtml6.
   Őzséb szántó közelében alapította meg a szent-kereszt remetetestvérek közösségét” „innen terjedt szét a világra remete szent pál rendje, amelynek hófehér a ruhája s a lelke” varsányi istván pálos szerzetes http://termeszetbarat.hu/images/hkm_attachment/0/87/4_kolostor_utja_a_pilisben.pdf?101979913120802017.
Mátyás „isten küldötteként, égi ajándékként kapott téged nem csak Magyarország, hanem az egész keresztény világ”

ez ő ! rőt múltunk ércizmú magyarja, királyi holló, mely nyugatra tart, mely fölgyújtja a bús magyar avart, mely a jövendőt lángolón akarja” 
Juhász Gyula

 Mátyás király
Nézd Donatello márvány vésetét,

A karvaly orrt, a dactól görbe ajkat,
Mely gúnyt nyilazva sújt, bár csukva hallgat,
Nézd a szemét, mely fényes és setét!

Ez ő! Rőt múltunk ércizmú magyarja,

Királyi holló, mely nyugatra tart,
Mely fölgyújtja a bús magyar avart,
Mely a jövendőt lángolón akarja!

Pusztára épül tündérpalotája,

Plutárkot érti és Cézárt csodálja
És elmereng olasz kéz remekén.

De garaboncásként viskóba járva,
Míg írt keres az árva pór bajára,
Érezi, hogy mily magányos szegény!


A szobor elülső felén ez olvasható: 
"Isten küldötteként, égi ajándékként kapott téged nem csak Magyarország, hanem az egész keresztény világ." Ezekkel a szavakkal üdvözölte trónra lépése alkalmából Mátyás királyt III. Callixtus pápa. A kápolnaA kápolna mögöttt :„Pilis Keresztje A 12m magas 6 m széles tölgyfa kereszt népünk ősi történelmi múltjának, hazánkat a Pilisből irányító Árpád-házi királyainak, a Kárpát- medence egymásra utalt népeinek a Pilisben élt Pálosoknak, azaz Hungáriának állít emléket. A pilisi falvak adakozásából állított Kereszt fáját Kápolnásfalu és Csíkmindszent ajándékozta. Törzsének 127 évgyűrűjét a Kárpát-medence másik szent hegyén, a Hargitán gyarapította. A kereszt mellől nézve a Ziribár hegyszoros fölött december 21.-én, az újjászületés hajnalán friss harcosként ébred az éltető Fény!” mely megvilágítja a kőtemplom belsejét.Kilátás a kereszt mellől:A templom belseje:


A hegyoldalban nyíló hérics.A képeim:


Térkép:

Nincsenek megjegyzések: