Jáki templomA jáki templom építése 1214-ben kezdődött, felszentelését 1256-ban végezték. A 42 évig tartó építkezés ideje Magyarországon a gótika születésére esik.
1532-ben a törökök a monostort és a templomot is megrongálták, a szobrok fejét letörték. A XVII. században Folnay Ferenc apát püspök barokk stílusban végeztette a felújításokat. A 1663-ban épített díszes kapun léphetünk be a templom területére. A kaput az építtető Folnay apát címerei díszítik.
XIX. században Schulek Frigyes és gyalus László irányításával folyt a helyreállítás. Angster József és fia, pécsi orgonakészítő mesterek 1902-ben építettek új orgonát. 1937-ben itáliai mesterek restaurálták a freskókat.


A templom kertjében található Szent Jakab kápolna eredetileg a falu temploma volt, és egy korábbi rotunda alaprajzú templom alapjaira épült. A barokk korban freskókkal díszítették. Oltárát Batthány Ignác apát püspök készítette 1768-ban.
 

A román stílusra jellemző zömök formák, vastag falak, lőrésszerű ablakok mellett, díszesebb ablakok és bejáratok épültek. A magyarországi román építészet legnagyobb kincse, a pazar díszítésű főkapu.
"A kapubélletet 12 oszlop tagolja, fent a 12 apostol látható, középen Jézussal. A két szélső apostol a tornyok alá került, mert az átalakítások során szűkebbre vették  a bejáratot. 
A bejárat fölött Krisztus az angyalokkal látható."

  A román stílus a két nagy kultúra, pogány és keresztény, találkozásánál született. Ez a találkozás a jáki templomnál jól felismerhető. A sok állatforma és egyéb motívumok, gömbök liliomok, geometriai jegyek, sárkányok, szobrok, igen látványossá teszik a templomot.

Rózsaablak: a kétsoros liliom füzér, körök, gömbök kétszeresen is nyolcas tagozódása az isteni tisztaság, tökéletesség gondolatát közvetíti.

A szegletkövek különböző motívumaiban a pogányság és a kereszténység üzeneteit találjuk. Az önmagába harapó ikersárkány üzenete: a gonosz önmagát öli.  A fák, erős állatok a pogányságnál az istenség kifejezői.
 

A templom kertjében Jézus keresztútját láthatjuk. A 120 éve, égetett agyagból készült 14 alkotás ismeretlen mester műve.

    
 
 Forrás :
 dr Rátkai László:  Bencés apátsági templom Ják


View Larger Map

Nincsenek megjegyzések: