SárvárSárvár mai területén az ősidőktől kezdve, minden történelmi korszakból találtak emlékeket. A legkorábbi, a földet művelő agyagedényt készítő nép nyomai. A kelták korából és a római birodalomból is maradtak emlékek. A honfoglalás idején, Sárvár területén, vízölelte földvár állt. A ma látható várnak alapja egy XIII-XIV. század fordulóján épült, kora gótikus torony, vélhetően lakótorony volt,  a hozzá csatlakozó várfallal és melléképületekkel. A vár folyamatosan változott. A XVII. században a középkori épületrészeket elbontották, és a XVIII. századra megépült a ma is látható várkastély.

Díszterem

Sárvár történelmének legfényesebb időszaka a XVI. századra tehető, amikor Nádasdy Tamás Kanizsay Orsolyával kötött házassága nyomán a vár ura lett.  A kimagasló műveltségű főúr a korabeli Magyarország egyik szellemi fellegvárává tette. A magyar nyelvű magyarországi nyomtatott könyv szülőhelyévé vált. 1534-ben érkezett Nádasdy udvarába Sylvester János két műve kéziratával. Nádasdy tanítóként alkalmazta az általa alapított iskolában, és nyomdát hozott létre Sylvester műveinek megjelentetésére.  A Sárvár-Újszigeti nyomdában készült el 1539-ben Sylvester Grammatica Hungarolatina című latin nyelvű, de magyar grammatikai szakkifejezéseket is tartalmazó nyelvtankönyve. Sylvester János fő műve, az Új Testamentum fordítása, 1541-ben jelent meg.
A históriás énekek legnevesebb képviselője Tinódi Lantos Sebestyén 1556-ban Sárvárott hunyt el.A XVI században sárvári diák volt Méliusz Juhász Péter, és itt tanult Bornemissza Péter, Zrínyi Miklós nevelője, a Magyar Elektra szerzője.  Nádasdy Ferenc méltó örököse lett édesapjának.  Ő volt a ”fekete bég”, akinek kardját és seregét rettegte a török, „ vitézi oskolává” tette sárvári udvarát.
II. Nádasdy Ferenc környezetében élt Magyari István, udvari prédikátorként. Fő műve: Az országokban való soc romlásoknac okairól (1602). A sárvári iskolában 1884-ben tanított fél esztendeig Gárdonyi Géza.
A néhai várárok területén ma hatalmas park várja a látogatókat.
 A várban a történeti kiállítás a vár, a város, a Nádasdy- birtok történetét mutatja be. Az iparművészeti gyűjteményben meisseni, bécsi, sevres-i, berlini, herendi, koppenhágai porcelánokat láthatunk.
A történeti gyűjtemény legjelentősebb része a huszárgyűjtemény, melyet a Nádasdy huszárezred emléktárgyaiból és az egykori huszárok ajándékaiból állítottak össze. Egyenruhákat, fegyvereket, festményeket, fényképeket és még sok apró emléktárgyat  találunk.

 A nyomdászat történetét bemutató kiállítás a Nádasdy birtokok nyomdáinak 16-17. századi történetét tekinti át eredeti és faximile kiadványokkal, valamint egy korabeli nyomdagép rekonstrukciójával. A vitrinekben régi nyitott könyvek, bizony meglepetést okoznak, ha beleolvasunk.

A díszterem és a szobák freskói csodálatosan szépek, a freskók felújítása másfél évig tartott. A toronyszoba mennyezetét, falait is freskók takarják.


toronyszoba freskói


Díszterem, szobák „A kastély secco és freskó technikával készült mennyezeti csataképsorozata a hazai 
barokk művészet legnagyobb szabású monumentális történeti falképsorozata, s mint ilyen ez az egy maradt meg. A képeket Hans Rudolf Miller festette 1653-ban, s nagyrészt II. Nádasdy Ferencnek a "fekete bég"-nek törökellenes csatáit ábrázolják. 
A díszterem oldalfalain a szintén bécsi származású, de Sopronban letelepedett Dorffmaister Istvánnak jó száz évvel későbbi 1769-ben vegyes technikával (olaj és al fresco-al secco) készül ótestamentumi jeleneteket ábrázoló művei láthatóak. „
képek a városból

Forrás:
http://www.savariamuseum.hu/sarvar/hIntezmeny.php

Nádasdy Ferenc Múzeum
Nyitva: kedd - vasárnap 9-17 h (pénztárzárás 16:30)
Zárva: hétfő
Belépőjegy: 800 Ft
Diák - nyugdíjas: 400 Ft
Család (2 felnőtt és 2 gyerek):: 1600 Ft

Csoportos belépőjegy:
Csoport jegy (felnőtt 10 főtől) 660 Ft
Csoport (nyugdíjas 10 főtől) 350 Ft
Csoport (diák 15 főtől) 350 Ft

Díjtalan:
6 év alatti gyermek
70 év feletti nyugdíjas
pedagógus, közgyűjteményi és közművelődési dolgozók
diákigazolvánnyal rendelkező tanulók, hallgatók minden hónap első szombatján
fogyatékkal élő és egy fő kísérője 

Tárlatvezetés
Magyar: 4000,-
Idegen nyelvű (német, angol): 6000 Ft

Fotójegy: 400 Ft
Videojegy: 1500 Ft

Térkép:

Nagyobb térképre váltás

Nincsenek megjegyzések: