Máriabesnyő, A magyar Loreto

Gödöllőn, Aszód felé haladva, a hármas úton balra találják a híres búcsújáró kegyhelyet, a Máriabesnyői Nagyboldogasszony Bazilikát.


"A történelmi okmányok szerint IV. Béla király 1249-ben a hatvani Premontrei Rendnek adományozta Besnyő népes községet. Ez a török időkben teljesen elpusztult, a vidék lakatlanná, a temploma is rommá vált."
Az 1750-es években a vidék grófja, gróf Grassalkovich Antal volt, az ország leggazdagabb urainak egyike. Egészen Bajáig az övé volt az ország középső része. Istenfélő katolikus ember volt, külön pápai engedéllyel az utazásain egy hordozható oltárnál vehetett részt szentmisén.""A gróf háromszor nősült, első felesége Láng Erzsébet ö. Bajthay Istvánné, hétévi házasság után 1729-ben meghalt. Újra megnősült, a felesége Klobusitzky Krisztina, négy leány és 1 fiú-gyermekkel, a későbbi II. Antallal örvendeztette meg (Ignác, a másik fiú, csecsemőként meghalt.) 7 évi házasság után (1731-38) ez a felesége is meghalt. - A harmadik felsége Klobusitzky Terézia szintén 7 évi házasság után halálosan megbetegedett. Ekkor fogadalmat tett, hogy ha felgyógyul a felesége, akkor egy templomot épít a Boldogságos Szűz Mária tiszteletére. Az asszony meggyógyult, de ő nem építette meg a templomot."


"Kérdezték a grófot, hogy miért nem teljesíti a fogadalmát? - Ő azt válaszolta: "Nem tudom, Isten hová akarja ezt a templomot!""Egy alkalommal 1758-ban a hatvani birtokuk felől jöttek a négylovas hintójukkal, amikor a lovak megbokrosodtak és elragadták a kocsit. Az utasok életveszélybe kerültek; az országút akkor is ugyanott vezetett, ahol a mostani 3-as út, csak a besnyői kanyar sokkal élesebb volt. Az életveszélyben Istenhez fohászkodtak, és ekkor, váratlanul a lovak megálltak. Boldogan szálltak ki a hintóból, és akkor megpillantották jobb kéz felől egy fákkal benőtt templomromot. Itt lesz az új templom, határozta el magát a gróf.""Olaszországban, Rómától kb. 200 km-re, az Adriai tenger közelében van Loreto, ahol Szűzmária Názáreti háza van egy bazilikában. A Szentföldön, Názáretben a zarándokok nagy tiszteletben részesítették Szűz Mária házát, de az iszlám hódítások következtében félő volt, hogy az a mohamedánok kezére kerül. Ekkor, 

1294-ben egy nagyon gazdag Angyal nevű család elhatározta, hogy szétszedeti és biztonságos helyen ismét felépítteti ezt a házat, így hajón került el a Szentföldről. Később ezt a nép úgy emlegette, hogy angyalok hozták az üdvözítő házát Loreto-ba.

A szent család egykori otthona csodálatos módon 1295. december 10-re átkerült az olaszországi Loretóba. Azóta ott áll az egyik legjelentősebb zarándokhelye Európának."" A Szent Ház pontos mását többfelé felépítették a világon. 1759 tavaszán a gödöllői gróf szándéka szerint Besnyőpusztán is hozzákezdtek a munkálatokhoz. A romok eltakarítását egy Fidler János nevű kőműves vezette. Neki egy napszámosa, bizonyos Tóth Márton, április 19-én virradóra egy álmot látott-melyet aznap el is mondott Fidler Jánosnak- az álomban valaki szólt hozzá: ”Ha a templom romjai közt ott, ahol hajdan a főoltár állott, ásni fogsz, valami szép tárgyat találsz!” "Az álomban megjelölt helyen ásni kezdtek, és valóban, egy 11 cm magas, XI-XII századból való csontszobrot találtak, amely Máriát ábrázolja, amint a szívét nyújtja bal kezével gyermekének. Szíve teljes odaadásával szolgálta Mária Istent egész életében- ezt juttatja kifejezésre a szobor. Mindkettőjük fejét korona, a Szűz anya derekát pedig díszes öv ékesíti.

A szobor megtalálásának hitelességét többször is eskü alatt igazolták, amit Migazzi Kristóf, váci püspök, bécsi bíboros érsek Grassalkovich Antal által készíttetett ezüst szekrényke hátuljára rá is vésett. Közben a Loretoi kápolna megépült és a gróf, a hatvani kapucinus barátokkal hozatott Loretoból az ottani kegyszoborról egy cédrusfából készült másolatot. Ezt a szobrot a barátok gyalogosan hozták el Olaszországból. Erre a szoborra is készíttetett Grassalkovich gróf két aranyozott ezüst koronát Rubinokkal díszítve és értékes ruhába öltöztetve a Szent Szüzet és a karján ülő kis Jézust. 1761. Augusztus 15. én szentelték fel a magyar Loretoi Kápolnát. Ez a kegyszobor a főoltár mögött most is látható. A talált kis szobrocskát a gödöllői kastély magánkápolnájában őrizték, és csak Mária ünnepeken hozták ki Besnyőre, hogy az ide zarándokló hívek is kifejezhessék előtte tiszteletüket. Az egyre nagyobb számban ide zarándokló hívek is imameghallgatások és csodás gyógyulások híre hamar elterjedt, ez a grófot arra az elhatározásra ösztönözte, hogy kétszintes templomot építtet a kápolnához és Migazzi bíborossal való egyeztetés után a kapucinus szerzeteseknek kolostort. A felső- és az alsótemplom olajfestményeit Baumgartner Norbert bécsi szerzetes festette meg. A felsőtemplom ablaküvegeit, és az altemplom freskóit Márton Lajos tervezte."
"A kapucinusok letelepedése 1763. december 7-én történt. 1771. Március 17.-én Slabeck Károly, váci püspök szentelte föl a kétszintes Kegytemplomot, és a tizennyolc szerzetes beköltözésére alkalmas kolostort. Máriabesnyő a környék leglátogatottabb temploma lett. Az állandó gyónási lehetőség a szentmisék, és nem utolsó sorban a csodálatos módon megtalált Szűz Anya szobra egyre több embert vonzott a kegyhelyre."" Ma is közkedvelt zarándoktemplommal, bel- és külföldről egyaránt sokan érkeznek kérni a Szent szűz közbenjárását.

"A grófi család temetkezési helyéül a Kegyhelyet választotta. Itt épült fel az alapítók márvány szarkofágja a kriptában, amely Johann Georg Dorfmeister szobrász fő műve. 1998. Június 13-ra készült el a kripta teljes felújítása, és ekkor történt a család újratemetése.""Az 1943-ban faragott és báró Apor Vilmos szentéletű vértanú püspök által felszentelt Székelykapun jutnak a szent helyre.""A parkban a szabadtéri keresztút kőszobrai állnak kezdődve a tíz méteres kapucinus nagykereszttel."

"A kereszt előtt épült fel 2000 nyarán egy gyönyörű Máriakút amelyen a négy evangélista jelképei láthatók."

" Itt áll az abortuszáldozatainak emlékműve a prágai kis Jézus szobrával, amelyet 1996. június 16-án szenteltek fel. Azt udvaron a szabadtéri oltár mögött áll Szent Konrád bronzszobra szökőkúttal."
"A templom melletti gyalogút vezet a kapucinustemetőhöz, ahol gróf széki Teleki Pál, tragikus sorsú miniszterelnökünk nyugszik."

További képeim :


https://goo.gl/photos/q73nkg3Pk1Doruh59

Szöveg forrásai :
http://mariabesnyo.vaciegyhazmegye.hu/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=66:A%20kegyhely%20t%C3%B6rt%C3%A9nete&catid=38:Hist%C3%B3ria&Itemid=110
http://www.bucsujaras.hu/mariabesnyo/tortenet.htm

Nincsenek megjegyzések: